Werken

Financiering voor groene werkgelegenheid

Financiering voor groene werkgelegenheid


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Als u het hebt gemist, weet dan dat ze operationeel zijn maatregelen voor de ontwikkeling van werkgelegenheid voor jongeren in de groene economie geregeld door Ontwikkelingsbesluit goedgekeurd door de regering. De circulaire die ze uitvoerbaar maakt, is namelijk op 25 januari 2013 in de Staatscourant gepubliceerd.

In wezen is het een fonds dat uitbetaalt gesubsidieerde leningen voor projecten en interventies in de sectoren groene economie en in sectoren van activiteit die verband houden met de het gebied beveiligen van hydrogeologische en seismische risico's. Bedrijven, in individuele vennootschapsvorm, die al onder de gewone boekhouding in het ondernemingsregister zijn geregistreerd, kunnen hiervan profiteren.

De Fonds voor groene economie financiert projecten in een van de volgende sectoren:

 • bescherming van het grondgebied en preventie van hydrogeologische en seismische risico's;
  onderzoek, ontwikkeling en productie van biobrandstoffen van de tweede en derde generatie;
 • onderzoek, ontwikkeling en productie door bioraffinaderijen van chemische tussenproducten uit biomassa en plantaardig afval;
 • onderzoek, ontwikkeling, productie en installatie van technologieën op het gebied van thermische zonne-energie, zonne-energieconcentratie, thermodynamische zonne-energie, fotovoltaïsche zonne-energie, biomassa, biogas en geothermie;
 • verhoging van de efficiëntie bij het eindgebruik van energie in de civiele, industriële en tertiaire sector, met inbegrip van interventies voor sociale huisvesting;
 • productieprocessen of verbetering van producten, productie- en organisatorische processen of diensten die, vergeleken met de beschikbare alternatieven, leiden tot een vermindering van vervuiling en het gebruik van hulpbronnen gedurende de gehele levenscyclus.

Het verstrekken van leningen is onderworpen aaninhuren van vast personeel van minimaal 3 jongeren van 35 jaar of jonger. Bij aanwerving van meer dan drie eenheden is ten minste een derde van de posities gereserveerd voor pas afgestudeerden met een leeftijd van maximaal 28 jaar.

Het Fonds is bedoeld exclusief voor nieuwe investeringsprojecten (start niet eerder dan de publicatiedatum in het PB) en met een minimumwaarde van 1.000.000 euro, verminderd tot 500.000 euro in het geval van projecten ingediend door KMO's en ESco (Energy Service Company) en tot 200.000 euro voor projecten gepresenteerd door vereenvoudigde srl . De factoren die bijdragen aan het bepalen van de omvang van het project zijn:

 • uitgaven voor materiële (machines, installaties, uitrusting) en immateriële (octrooien, computerprogramma's) investeringen;
 • kosten voor diensten en consultancy tot een maximum van 15% van de totale subsidiabele kosten;
 • personeelskosten toerekenbaar over een maximum aantal jaren gelijk aan de looptijd van de gesubsidieerde lening met aparte indicatie van de kosten met betrekking tot nieuw aangeworven personeel;
 • algemene kosten tot een maximum van 10% van de totale waarde van het project;
 • extra kosten die toe te schrijven zijn aan de aanpassing aan de anti-seismische wetgeving van de gebouwen die functioneel zijn voor de uitvoering van de activiteiten die door het project worden beoogd.

Daar maximaal te financieren percentage uit het Fonds is gelijk aan 60% van de totale kosten van de subsidiabele uitgaven voor andere vereenvoudigde projecten dan die gepresenteerd door PMl, ESCo, Srl; 75% van de totale kosten van de subsidiabele uitgaven in het geval van vereenvoudigde projecten die worden ingediend door het MKB, ESCo en Srl.

De kenmerken van de lening zijn: vast tarief; duur van maximaal 72 maanden; constante termijn berekend volgens de Franse methode; terugbetaling via automatische incasso of een ander vereist instrument. ll toegepaste rentevoet is gelijk aan 0,50 procent per jaar Aanvragen kunnen uiterlijk worden ingediend 26 april 2013 per aangetekende elektronische post (PEC)

Lees de circulaire 18.01.2013 gepubliceerd op 25.01.2013

Om financiering aan te vragen: [e-mail beveiligd]Video: Huishoudboekje koningshuis - Zondag met Lubach S10 (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Sebastyn

  I apologize for interrupting you, but, in my opinion, this topic is no longer relevant.

 2. Haemon

  Naar mijn mening heb je het mis. Ik ben er zeker van. Ik kan mijn positie verdedigen. E -mail me op PM, we zullen praten.

 3. Maeret

  mdyayaya ... .. * thought a lot * .... thanks to the author for the post !!

 4. Shaktilabar

  Toegegeven, zijn idee briljant

 5. Colin

  I apologize, I would like to propose another solution.

 6. Kateb

  Ik raad u aan de site te bezoeken, die veel artikelen bevat over het onderwerp dat u interesseert.Schrijf een bericht